LKVIA prezidento sveikinimas

Gerbiamieji,

 Noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už galimybę kartu dirbti, tobulėti bei mokytis vieniems iš kitų. Šie metai buvo kupini iššūkių, įdomių renginių ir turiningų pažinčių iš kurių norėčiau dar papildomai išskirti mūsų svečius – Noriaki Kano bei Gregory H. Watson. Man labai malonu, kad asociaciją vienija kokybės siekiantys ekspertai, kurių tikslas bendras – geresnė gyvenimo kokybė Lietuvoje!

 Linkiu, kad ateinantys metai būtų išskirtinai įdomūs, kūrybiški bei inovatyvūs!

 Gražių bei prasmingų švenčių linkėdamas – LKVIA prezidentas – dr. Dalius Serafinas.

sveikinimas_lkvia_2016

Pasaulinė kokybės diena 2016

Sveikiname visus su Pasauline kokybės diena ir nuoširdžiai linkime siekti tobulumo užsibrėžtose gyvenimo srityse!

„Mieli KOKYBĖS LYDERIAI – akademinės bendruomenės nariai, visi kokybės profesionalai,

Šių metų lapkričio 10 d. – Pasaulinė Kokybės Diena, o lapkričio 7-13 d. – Europos Kokybės Savaitė.

Tad nuoširdžiai sveikinu Jus šios visiems mums svarbios dienos proga ir linkiu Jums PATRAUKLIOSIOS ir EMOCINĮ bei DVASINĮ pasitenkinimą teikiančios JŪSŲ veiklos KOKYBĖS, o asmeniškai JUMS kiekvienam, JŪSŲ kolegoms ir artimiesiems lai likimas dovanoja VISUOTINĘ KOKYBIŠKO GYVENIMO PILNATVĘ.
Šios šventės proga keliu virtualų tostą:
–         už šį sveikinimą gavusias MOTERIS – Visapusiško Tobulumo MODELIUS,
–         už šį sveikinimą gavusius VYRUS – Globalus mąstymo ir Racionalios įžvalgos asmenybes,
–         už JUS VISUS – nuolat Teigiamą Energiją spinduliuojančius LYDERIUS…
Tad būkime sėkmingi ir laimingi ne tik Kokybės savaitę, bet ir visur bei visada !!!

Pagarbiai,
Juozas RUŽEVIČIUS (VU EF Kokybės vadybos programos vadovas; Kokybės profesionalų tarptautinės gildijos narys, LKVIA Garbės narys)

P.S. 1989 m. Jungtinių Tautų Organizacija, pripažindama išskirtinę KOKYBĖS svarbą visose profesinės veiklos ir gyvenimo srityse, paskelbė PASAULINĘ KOKYBĖS DIENĄ (World Quality Day), kuri švenčiama kiekvienų metų lapkričio mėnesio II-sios savaitės KETVIRTADIENĮ.“

kokybes-diena-2016

Gregory H.  Watson – LKVIA Garbės narys, Lean 6 Sigma profesionalas. Patirtis: Hewlett-Packard, Nokia Mobile Phones, ExxonMobil, Toshiba, Ritz-Carlton Hotels, Microsoft. www.gregoryhwatson.eu/.

Spalio 14 d. – Pasaulinė standartų diena

Asociacijos narys, Lietuvos standartizacijos departamentas, sveikina visus su artėjančia Pasauline standartų diena!

Kasmet spalio 14 d. visi Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Pasaulinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) nariai švenčia Pasaulinę standartų dieną. Per šią šventę pagerbiami tūkstančiai ekspertų iš viso pasaulio ir jų bendros pastangos kurti savanoriškai taikomus techninius susitarimus, kurie išleidžiami kaip tarptautiniai standartai.

Standartai sutelkia mus bendradarbiavimui patikima komunikacija, praktinėmis taisyklėmis ir sistemiškumu. Suteikdami komunikuojančioms ar sudarančioms sandorį pusėms bendrą supratimą, standartai yra esminiai abipusiškai naudingam verslui ir priemonė efektyviai tarptautinei prekybai.

Socialinė sąveika priklauso nuo fundamentaliųjų normų, bendro supratimo ar reikšmės suteikimo – tarptautiniuose standartuose susisteminamos šios normos, siekiant užtikrinti, kad jos būtų prieinamos visiems.

Produktai ir paslaugos, atitinkantys tarptautinius standartus, reiškia kokybę, saugą ir suderinamumą. Standartai – tai kalba įvairovės kupiname pasaulyje, kuriame viskas tarpusavyje susiję, jie suteikia vienodumo, kai norime būti tikri, jog kalbame ta pačia kalba.

Standartai, kuriuos šiandien turime ir taikome, yra visų standartizacijoje dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių bendro darbo rezultatas. Mes visi kartu, padedami valstybės bei mokslo institucijų ir verslo atstovų, dalyvaujančių standartizacijos procese, siekiame, kad standartai padėtų vystyti ekonomiką mūsų šalyje, užtikrintų gaminių ir paslaugų kokybę, vartotojų saugą, padėtų efektyviai išnaudoti turimus išteklius bei leistų sėkmingai integruotis į pasaulines rinkas.

Pasaulinės standartų dienos proga Lietuvos standartizacijos departamento kolektyvas nuoširdžiai sveikina visą standartizacijos bendruomenę!

Linkime neblėstančio kūrybiškumo bendruose mūsų darbuose, originalių idėjų, drąsos ir jėgų joms įgyvendinti. Džiaugiamės ir dėkojame už produktyvų mūsų bendradarbiavimą ir tikimės sėkmingo bendro darbo ateityje.

pasauline