Laikraštis „Šiandien“

Nuo gegužės 17 d. jau galima prenumeruoti (pašto sk., Paypost, internetu: www.prenumeruok.lt) laikraštį ŠIANDIEN (2 k. per mėn;, platinamas visuose prekybos tinkluose). Šis laikraštis yra leidžiamas prisidedant asociacijos nariui Romaldui Abugeliui, todėl nuoširdžiai rekomenduojame skaityti, domėtis ir prenumeruoti! Taip pat šiame laikraštyje kviečiame asociacijos narius dalintis savo straipsniais aktualiomis temomis. Kurkime pozityvų, informatyvų, objektyvų laikraštį […]

Kvietimas dalyvauti VU Kokybės vadybos magistrų darbų gynime

Asociacijos nariai ir jų kolegos kviečiami dalyvauti Vilniaus universiteto Kokybės vadybos magistrų darbų gynime. Dalyvaudami gynime: Praplėsite ir pagilinsite savo žinojimo ribas vadybos srityje; Turėsite galimybę tiesiogiai užduoti klausimus darbų autoriams; Sustiprinsite savo socialinį kapitalą dalykiniam bendradarbiavimui. Plačiau: info@qualityassociation.lt

2% parama

Kviečiame Jus prisidėti prie Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos, skiriant 1-2%! Skirdami 2% paramą Jūs tiesiogiai prisidedate prie: – KOKYBĖS IR INOVACIJŲ TYRIMŲ – gerųjų praktikų analizės ir mokslu grįstų įžvalgų. – ŠVIETIMO – renginių, konferencijų organizavimo, idėjų sklaidos internete ir spaudoje, mokslinių ir praktinių publikacijų rengimo, dalyvavimo susijusiose studijų programose ir moksliniuose tyrimuose. – PROFESIONALIOS […]

Naujas narys – Lietuvos verslo paramos agentūra

  Sveikiname į asociaciją įstojusią naują narę – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“! Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie […]