Monthly Archives: balandžio 2018

2% parama

Kviečiame Jus prisidėti prie Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos, skiriant 1-2%!

Skirdami 2% paramą Jūs tiesiogiai prisidedate prie:

– KOKYBĖS IR INOVACIJŲ TYRIMŲ – gerųjų praktikų analizės ir mokslu grįstų įžvalgų.

– ŠVIETIMO – renginių, konferencijų organizavimo, idėjų sklaidos internete ir spaudoje, mokslinių ir praktinių publikacijų rengimo, dalyvavimo susijusiose studijų programose ir moksliniuose tyrimuose.

– PROFESIONALIOS KOLEKTYVINĖS NUOMONĖS PAREIŠKIMO KOKYBĖS VADYBOS KLAUSIMAIS – teisės aktų, programų ir standartų projektų analizės ir nuomonės teikimo rengėjams.

– INOVACIJŲ RĖMIMO – mokslo ir verslo bendradarbiavimo, kuriant inovacijas bei įtraukiant visuomenę sveikatos, maisto, energetikos, transporto, ir IT srityse.

Plačiau.

Naujas narys – Lietuvos verslo paramos agentūra

 

Sveikiname į asociaciją įstojusią naują narę – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“!

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES paramos paskirstymą sklaidą.

 

Visas narių sąrašas.