Akredituoti sertifikatai

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (toliau – LKVIA) įsipareigoja skatinti visuomenę naudotis oficialiai prieinama sertifikavimo įstaigų pateikiama informacija – taip išvengiant sertifikavimo įstaigų galimo nesąžiningo elgesio.     

PASTABA. Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau – LSD) nebeteikia sertifikuotų organizacijų sąrašo prieš tai buvusia forma – yra aiškiai identifikuoti tokio sąrašo neigiami aspektai susiję su kai kurių sertifikavimo įstaigų agresyvia ir neetiška elgsena organizacijų-klientų atžvilgiu. Sąrašas buvo klaidingai interpretuojamas kaip oficialus sertifikavimo statuso įrodymas ir galimai prisidėjo prie informacijos, susijusios su vadybos sistemų standartais, klaidinga informacija.

Akredituotas vadybos sistemos sertifikatas ir jo verifikacija jį išdavusioje įstaigoje yra vienintelis oficialus būdas patvirtinti sertifikato autentiškumą.

Informacija, apie sertifikuojančių įmonių išduodamus sertifikatus:

Sertifikuojančios įmonės yra įtraukiamos į šį sąrašą tik jeigu nėra įvykdžiusios nei vieno pažeidimo, nurodyto MEMORANDUME.

Visas sertifikuojančias įmones, veikiančias Lietuvoje, galima rasti čia.

LKVIA kartu su Lietuvos standartizacijos departamentu INFORMUOJA, kad standartai LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai, LST EN ISO 9000:2005 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas ir  LST EN ISO 14001:2005 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės NEGALIOJA. Juos atitinkamai pakeitė nauji standartai  LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 9000:2015 ir LST EN ISO 14001:2015.

 

Lietuvos standartizacijos departamentas negaliojančiais standartais prekiauja, tačiau jie yra panaikinti. Bet kurio panaikinto standarto kaina – 3 Eur.  Įsigyti standartus galima ne iš katalogo, o paskambinus tel. (8 5) 270 9341 arba kreipiantis el. paštu platinimas@lsd.lt.

Kadangi šiuo metu yra standartų pereinamasis laikotarpis, todėl informuojame, jog sertifikatas (ne standartas) galioja iki 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigos. ISO 9001:2008 standartas panaikintas, kadangi du tokie pat standartai vienu metu galioti negali.