Asociacijos prezidentu perrinktas prof. dr. Dalius Serafinas!

Sveikiname naujai perrinktą asociacijos prezidentą prof. dr. Dalių Serafiną!

Prezidento programa naujai 2018-2020 m. kadencijai:
1. Darbas su Seimu, Vyriausybe ir ministerijomis, savivaldos institucijomis – siekiant užtikrinti į piliečių poreikius orientuotą Valstybės valdymą.
2. Darbas su aukštosiomis mokyklomis ir švietimo įstaigomis – dėl kūrybinės visuomenės ugdymo ir inovacijų plėtros.
3. Darbas su verslo organizacijomis – kokybės irefektyvumo gerinimas.

Perinktas prezidentas siekia didinti LKVIA prestižą ir įtaką siekiant sistemiškai gerinti gyvenimo kokybę Lietuvoje.