Category Archives: Aktuali informacija

Vadybos sistemų sertifikavimo pagal ISO standartus apžvalga

Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) kiekvienais metais rengia visose pasaulio šalyse sertifikuotų vadybos sistemų pagal ISO standartus apžvalgą.

ISO 2017 m. apžvalgą parengė remdamasi akredituotų sertifikavimo įstaigų pateikta informacija apie 2017 m. gruodžio 31 d. vadybos sistemoms pagal ISO standartus galiojusius sertifikatus.

Išsamius ISO apžvalgos duomenis Excel formatu galima rasti https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1.

 

Antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimo auditas

Praeitą savaitę, asociacijos tarybos narys Oleg Zakabunin, kaip auditorių grupės narys, dalyvavo pirmajame sertifikavimo audite ir kartu su kolegomis atliko antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimo auditą.
Netrukus bus išduotas pirmasis akredituotas sertifikatas Lietuvoje, patvirtinantis atitiktį antikorupcijos vadybos standarto ISO 37001 reikalavimams. Džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname asociacijos narį už pagalbą Lietuvos organizacijoms, tobulėjimo kelyje!

KAIP ORGANIZACIJOMS EFEKTYVIAU NAUDOTI ENERGIJĄ?

Pasaulinis viešbučių tinklas „Hilton“ ir Airijos nacionalinė policija padidino naudojamos energijos efektyvumą 20–30 proc. – kaip tūkstančius darbuotojų turinčios organizacijoms tai pavyko? Viena svarbiausių priežasčių – energijos naudojimo standarto įdiegimas. Būtent šį standartą ISO 50001:2018 „Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas“ kaip Lietuvos standartą perėmė ir Lietuvos standartizacijos departamentas, tad dabar standartą pigiau įsigyti gali visos šalies verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos.

Plačiau galima sužinoti čia.

Tyrimas apie pasitikėjimą gaunama informacija apie mokesčius

Buvo atliktas pasaulinis tyrimas apie pasitikėjimą kai teikiama informacija apie mokesčius. Lietuva tyrime nedalyvavo. Bet gali sudalyvauti.
Iki 2019-02-20 vykdoma apklausa, kurioje kviečiame dalyvauti
https://goo.gl/forms/T2xn9LSeUiT9yMmX2

Pagal G20 šalių apklausą labiausiai nepasitikima politikais, po to žiniasklaida.
Labiausiai pasitikima informacija, kurią suteikia profesionalūs buhalteriai, mokesčių ekspertai ir pelno nesiekiančios organizacijos.

Daugiau apie tarptautinio tyrimo rezultatus ir apimtis:
https://www.ifac.org/…/…/pi-G20-public-trust-tax-2019-v1.pdf

Išrinkta nauja asociacijos taryba!

Vakar asociacijos narių susirinkime taip pat išrinkome 7 tarybos narius su kuriais kviečiame susipažinti!

 

1. Skirmantas Maulevičius, UAB „IfCon“ vadovas
Veiklos temos: privataus kapitalo svarba ir supratimas organizacijose.

 

 

 

2. Artūras Sklėris, UAB „Finansų labirintas“ vadovas
Veiklos temos: verslo ir veiklos procesų valdymas.

 

 

 

 

3. Gintautas Barcys, Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie LR SAM vadovas
Veiklos temos: viešojo sektoriaus patirties sklaida diegiant inovacijas ir kokybės vadybos sistemas.

 

 

 

4. Dalius Serafinas, Vilniaus universiteto profesorius
Veiklos temos: Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos tikslai Lietuvoje.

 

 

 

5. Oleg Zakabunin, UAB „Socialinė Ekonominė Agentūra“ vadovas
Veiklos temos: informacijos sauga ir anti-korupcijos rizikos valdymo tobulinimas.

 

 

 

6. dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko sekretoriato docentė
Veiklos temos: studijų ir aukštojo mokslo reformos ir kokybės užtikrinimo iššūkiai Lietuvoje bei Europos aukštojo mokslo erdvės kontekste.

 

 

 

7. Ramunė Edita Rukšėnienė, Lietuvos standartizacijos departamento kokybės skyriaus vadovė
Veiklos temos: kokybės vadybos standartų projektų nagrinėjimas ir Asociacijos narių pozicijos pateikimas rengėjams.

 

 

Sveikiname visą naująją tarybą!