Asociacijos prezidentu perrinktas prof. dr. Dalius Serafinas!

Sveikiname naujai perrinktą asociacijos prezidentą prof. dr. Dalių Serafiną! Prezidento programa naujai 2018-2020 m. kadencijai: 1. Darbas su Seimu, Vyriausybe ir ministerijomis, savivaldos institucijomis – siekiant užtikrinti į piliečių poreikius orientuotą Valstybės valdymą. 2. Darbas su aukštosiomis mokyklomis ir švietimo įstaigomis – dėl kūrybinės visuomenės ugdymo ir inovacijų plėtros. 3. Darbas su verslo organizacijomis – […]

Magistrinių darbų gynimas VU EVAF

  Gerbiami asociacijos nariai, partneriai ir draugai!   Kiek patirtis rodo, magistrinių darbų gynimas – puiki proga verslo atstovams susipažinti su naujausia informacija jiems dominančia tema. Labai Jus kviečiame sudalyvauti Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Kokybės vadybos magistro programos darbų gynimuose. Magistrinių darbų temos / magistranto pavardė ir vardas / darbo vadovas: Mažų […]

PADĖKA

Gerbiami asociacijos nariai, partneriai ir draugai,   Šiais metais prisijungėme prie labai gražios iniciatyvos – su šventėmis pasveikinti senelių namuose gyvenančius senjorus, nusiunčiant atvirutę ir, rekomenduojama, bet nebūtina, mini dovanėlę (šokolado plytelę / arbatos dėžutę ar kt.).   Norime nuoširdžiai padėkoti visiems Jums, kurie prisijungėte prie iniciatyvos!   “Jūsų suorganizuota akcija įsibėgėjo ir įgavo pagreitį. […]

LKVIA SVV Taryboje

2017 m. į Smulkaus ir vidutinio verslo Tarybą (toliau – SVV Taryba) įstojo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (toliau – LKVIA), kurią atstovauja prezidentas, prof. dr. Dalius Serafinas. 2017 m. gruodžio 12 d., Ūkio ministerijoje įvyko ataskaitinis rinkiminis SVV Tarybos posėdis, kuriame jos pirmininke perrinkta Dalia Matukienė. Per posėdį taip pat pristatyta SVV Tarybos metinė ataskaita, […]