Išrinkta nauja asociacijos taryba!

Vakar asociacijos narių susirinkime taip pat išrinkome 7 tarybos narius su kuriais kviečiame susipažinti!

 

1. Skirmantas Maulevičius, UAB „IfCon“ vadovas
Veiklos temos: privataus kapitalo svarba ir supratimas organizacijose.

 

 

 

2. Artūras Sklėris, UAB „Finansų labirintas“ vadovas
Veiklos temos: verslo ir veiklos procesų valdymas.

 

 

 

 

3. Gintautas Barcys, Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie LR SAM vadovas
Veiklos temos: viešojo sektoriaus patirties sklaida diegiant inovacijas ir kokybės vadybos sistemas.

 

 

 

4. Dalius Serafinas, Vilniaus universiteto profesorius
Veiklos temos: Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos tikslai Lietuvoje.

 

 

 

5. Oleg Zakabunin, UAB „Socialinė Ekonominė Agentūra“ vadovas
Veiklos temos: informacijos sauga ir anti-korupcijos rizikos valdymo tobulinimas.

 

 

 

6. dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko sekretoriato docentė
Veiklos temos: studijų ir aukštojo mokslo reformos ir kokybės užtikrinimo iššūkiai Lietuvoje bei Europos aukštojo mokslo erdvės kontekste.

 

 

 

7. Ramunė Edita Rukšėnienė, Lietuvos standartizacijos departamento kokybės skyriaus vadovė
Veiklos temos: kokybės vadybos standartų projektų nagrinėjimas ir Asociacijos narių pozicijos pateikimas rengėjams.

 

 

Sveikiname visą naująją tarybą!