Narystės galimybės

DĖL NARYSTĖS LIETUVOS KOKYBĖS VADYBOS IR INOVACIJŲ ASOCIACIJOJE (LKVIA)

Siūlome tapti LKVIA nariu ir naudotis nario galimybėmis gauti naujausią informaciją kokybės vadybos ir inovacijų plėtros klausimais. Asociacija jungia mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus.

NAUDA NARIAMS:

  • narys metams gaus nuo 5 iki 15 bilietų, su kuriais galės sudalyvauti nemokamai bet kuriame iš Asociacijos renginių;
  • narystė asociacijoje suteikia galimybę dalintis gerąja patirtimi su savo sričių specialistais, ekspertais, dalyvaujant Lietuvos ir užsienio šalių kokybės klubų veikloje;
  • asociacijos vardu inicijuoti pasiūlymus viešojo valdymo gerinimui;
  • plėsti pažinčių ir suinteresuotų šalių ratą;
  • skleisti informaciją apie save Asociacijos renginiuose ir elektroninėse erdvėse.

STOJIMO Į ASOCIACIJĄ TVARKA:

LKVIA VEIKLOS KRYPTYS:

  • Kokybės ir inovacijų tyrimai – gerųjų praktikų analizė ir mokslu grįstos įžvalgos.
  • Švietimas – organizuojant renginius, konferencijas, skleidžiant idėjas internete ir spaudoje, rengiant mokslines ir praktines publikacijas, aktyviai dalyvaujant susijusiose studijų programose ir moksliniuose tyrimuose.
  • Profesionalios kolektyvinės nuomonės pareiškimas kokybės vadybos klausimais – teisės aktų, programų ir standartų projektų analizė ir nuomonės teikimas rengėjams.
  • Inovacijų rėmimas – mokslo ir verslo bendradarbiavimas kuriant inovacijas bei įtraukiant visuomenę sveikatos, maisto, energetikos, transporto, ir IT srityse.

Plačiau apie asociaciją galima rasti internetiniame puslapyje: www.qualityassociation.lt.

Mielai pasidalinsime kokybės vadybos ir inovacijų plėtros žiniomis.

Asociacijos prezidentas Dr. Dalius Serafinas

 

*Prašyme nurodytas metinis nario mokestis yra sumokamas 1-neriems metams nuo prašymo užpildymo dienos, t.y. jeigu prašyme nurodėte pildymo dieną 2017 m. kovo 3 d., tai narystė galios iki 2018 m. kovo 3 d.