Naujas narys – Lietuvos verslo paramos agentūra

 

Sveikiname į asociaciją įstojusią naują narę – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“!

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES paramos paskirstymą sklaidą.

 

Visas narių sąrašas.