VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, 2016.03.15, Kaunas

LKVIA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2016 m. kovo 15 d.

14.30 – 17.00 val.

Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas (Muitinės g. 6A- V.Gronsko auditorija, Kaunas)

 

DARBOTVARKĖ

  1. Visuotinio susirinkimo pradžia – prezidento sveikinimo kalba.
  1. Pirmininkaujančio rinkimai.
  1. Sekretoriaujančio rinkimai ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
  1. Kvorumo skaičiavimas.
  1. Darbotvarkės pristatymas ir pasiūlymų jai keisti, jei tokių yra, tvirtinimas.
  1. Asociacijos veiklos ataskaita už 2015 m.

Pristato LKVIA tarybos pirmininkas Romualdas Plytnikas

  1. Asociacijos planų pristatymas 2016 m.

Pristato LKVIA tarybos pirmininkas Romualdas Plytnikas

  1. Asociacijos finansinė ataskaita už 2015 m.

Pristato LKVIA prezidentas Dalius Serafinas

  1. Asociacijos finansinės veiklos ataskaitos išvados.

Pristato LKVIA auditorius Artūras Sklėris

  1. Kiti klausimai: narių pasiūlymai ir t.t.

 

 

Kontaktas pasiteiravimui ir registracijai: Gintarė Serafinaitė, info@qualityassociation.lt, tel.: 8628 55983. E-REGISTRACIJA.