Apie mus

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (toliau – LKVIA, Asociacija) – tai žmonių ir organizacijų, besidominčių ir aktyviai plėtojančių kokybės vadybos gerąsias praktikas ir diegiančių inovacijas į organizacijų bei šalies valdymą, savanoriškas susivienijimas, vykdantis narių nustatytus ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius bei funkcijas.

Asociacijos tikslas – kelti Lietuvos žmonių gerovę bei gyvenimo kokybę, gerinti organizacijų veiklos efektyvumą bei kokybę, atstovauti asociacijos narių socialiniams ir ekonominiams interesams ir juos ginti, propaguoti kokybės vadybos ir inovacijų valdymo paslaugas ir jų naudą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, tenkinti kitus viešuosius interesus.

Vizija: LKVIA – patikimiausias ir profesionaliausias žinių šaltinis kokybės vadybos ir inovacijų plėtros klausimais.

Misija – vienyti esamus ir būsimus profesionalus inovacijų, kokybės vadybos ir vadybos kokybės srityse, padėti ir daryti įtaką Lietuvoje veikiantiems valstybės valdymo, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus  organizacijoms bei  atstovams.

Tikslai:

 • Tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, skatinant verslumą, inovacijas, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą.
 • Gerinti verslo ir mokslo aplinką Lietuvoje, teikiant informaciją, susijusią su kokybės vadyba, inovacijomis, švietimu.
 • Skatinti mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.

Strateginės kryptys:

 • Kokybės vadybos ir inovacijų specialistų lygmuo:
  • Kursai, mokymai, seminarai, diskusijos.
  • Gerosios praktikos bei žinių apsikeitimo vizitai.
  • Studijų programos:
   • Kokybės vadybos magistro studijų programa.
   • Inovacijų ir technologijų perdavimo vadybos studijų programa.
   • Darnaus vystymosi, žiedinės ekonomikos ir tvarios plėtros studijų programa.
 • Organizacijų lygmuo:
  • Organizacijų kokybės kultūros ir kokybės vadybos brandos lygio kėlimas.
  • Organizacijų mokslo ir inovacijų vadybos bei verslumo kultūros auginimas.
  • Organizacijų konsultavimas integruotų vadybos sistemų ir inovacijų įgyvendinimo klausimais.
  • Ekspertinis vertinimas ir auditavimas.
 • Nacionalinis lygmuo:
  • Verslo konkurencingumo didinimas, mokslo-verslo bendradarbiavimo skaitinimas.
  • Inovacijos transporto, IT srityse – įvertinant programos Industry 4.0 rekomendacijas ir poreikius.
  • Pasiūlymų formavimas ir ekspertinės nuomonės teikimas Lietuvos valdžios institucijoms.
  • Dalyvavimas mokslo ir verslo projektuose, kurie sprendžia darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo praktines problemas.
  • Nacionalinių kokybės vadybos, inovacijų konkursų , olimpiadų, apdovanojimų organizavimas.
  • Socialinio verslo skatinimas, konsultavimas; socialinių inovacijų inicijavimas.
  • Aktyvus dalyvavimas Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos (toliau – SOŽE) įgyvendinimo veiklose.
  • Atstovavimas Lietuvos  smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) taryboje.
  • Atstovavimas  Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) taryboje.
  • Dalyvavimas diegiant 4-osios Pramonės revoliucijos gaires versluose.
  • Dalyvavimas švietimo ir mokslo reformos įgyvendinimo veiklose.
 • Tarptautinis lygmuo:
  • Lietuvos atstovavimas kokybės vadybos ir inovacijų valdymo klausimais, dalinantis gerąja praktika bei iššūkiais tarptautiniu lygiu.
  • Dalyvavimas Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos veiklose.
  • Dalyvavimas Tarptautiniame inovacijų konkurse.
  • Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, žinių apsikeitimo ir gerosios praktikos vizituose.
  • Lietuvos pažangių idėjų kokybės ir inovacijų valdyme viešinimas tarptautinėse konferencijose.

 

Asociacijos įstatai: LKVIA Įstatai

Veiklos kodeksas: Veiklos kodeksas

Mus galite rasti ir Facebook.

LKVIA 2015