Apie mus

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (toliau – LKVIA, Asociacija) – tai Lietuvoje registruotų jos narių, besidominčių ir aktyviai plėtojančių kokybės vadybos gerąsias praktikas ir diegiančių inovacijas į organizacijų valdymą, savanoriškas susivienijimas, vykdantis narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius bei funkcijas.

Asociacijos tikslas – koordinuoti narių veiklą, vykdyti narių pavestus uždavinius, atstovauti asociacijos narių socialiniams ir ekonominiams interesams ir juos ginti, propaguoti kokybės vadybos ir inovacijų valdymo paslaugas ir jų naudą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, tenkinti kitus viešuosius interesus.

Vizija: LKVIA – patikimiausias ir profesionaliausias žinių šaltinis kokybės vadybos ir inovacijų plėtros klausimais.

Misija – vienyti esamus ir būsimus profesionalus inovacijų, kokybės vadybos ir vadybos kokybės srityse, padėti ir daryti įtaką Lietuvoje veikiantiems valstybės, mokslo ir verslo subjektams.

Tikslai:

  • Tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, skatinant verslumą, inovacijas, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą.
  • Gerinti verslo ir mokslo aplinką Lietuvoje, teikiant informaciją, susijusią su kokybės vadyba, inovacijomis, švietimu.
  • Skatinti mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.

Veiklos kryptys:

  • KOKYBĖS IR INOVACIJŲ TYRIMAI – gerųjų praktikų analizė ir mokslu grįstos įžvalgos.
  • ŠVIETIMAS – švietimo kokybės siekis, organizuojant renginius, konferencijas, skleidžiant idėjas internete ir spaudoje, rengiant mokslines ir praktines publikacijas, aktyviai dalyvaujant susijusiose studijų programose ir moksliniuose tyrimuose.
  • PROFESIONALIOS KOLEKTYVINĖS NUOMONĖS PAREIŠKIMAS KOKYBĖS VADYBOS KLAUSIMAIS – teisės aktų, programų ir standartų projektų analizė ir nuomonės teikimas rengėjams.
  • INOVACIJŲ RĖMIMAS – mokslo ir verslo bendradarbiavimas, kuriant inovacijas bei įtraukiant visuomenę sveikatos, maisto, energetikos, transporto ir IT srityse.

 

Asociacijos įstatai: LKVIA Įstatai

Veiklos kodeksas: Veiklos kodeksas

LKVIA veiklos ataskaita 2016

LKVIA veiklos ataskaita 2015

LKVIA veiklos ataskaita 2014

Mus galite rasti ir Facebook.

LKVIA 2015