Finansinės veiklos valdymo kursai

Vyksta išankstinė registracija naujam semestrui. Vietų skaičius ribotas.

 

Pirmą kartą Lietuvoje, lietuvių kalba, Didžiosios Britanijos Atvirojo universiteto kursas „Finansinės veiklos valdymas“.

 

Kurso esmė – suvokti ekonominio požiūrio kalbą ir logiką, priimant sprendimus.

Kursas skirtas:

 • skirtingų nuosavybės formų įmonių direktoriams ir direktorių pavaduotojams;
 • finansininkams ir buhalteriams;
 • struktūrinių poskyrių vadovams;
 • vidurinės grandies vadybininkams;
 • projektų vadovams ir vykdytojams.

 

Baigę studijas gebėsite:

 • analizuoti finansines galimybes organizacijai plėstis ir veikti efektyviai;
 • priimti sprendimus remiantis turima finansine informacija;
 • suvokti finansinių aspektų svarbą organizacijos veikloje ir jų įtaką vadybininkų darbui;
 • racionaliai spręsti užduotis, padedančias gerinti įmonės konkurencingumą ir verslo sėkmę, vykdyti socialinę bei ekonominę plėtrą naudojant gaunamą finansinę informaciją.

 

Kurso turinys:

 • Biudžetai: planavimas ir kontrolė;
 • Prekių ir paslaugų sąnaudų apskaita;
 • Sprendimų priėmimas remiantis finansine informacija;
 • Finansinės atskaitomybės formos – pelno ir nuostolių ataskaita, buhalterinis balansas, pinigų srautų ataskaita;
 • Finansiniai rodikliai.

 

Studijų procesas:

Studijos vyksta neatsitraukiant nuo pagrindinio darbo naudojant blended-learning (mišrių studijų) technologiją, į kurią įeina šie komponentai:

 • Konsultuojantis dėstytojas veda akivaizdinius užsiėmimus, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja studentus.
 • Mokymo medžiaga. Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai atlieka „antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka asmeniniam studento naudojimui. Juose atsispindi šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiančios žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus.
 • Rašomieji darbai. Raštu atliekamos užduotys suteikia studentams galimybę ugdyti kurso koncepcijų praktinio taikymo įgūdžius, tobulinant asmeninę veiklą. Darbą vertina ir komentuoja konsultuojantis dėstytojas.
 • Seminarai– akivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių problemų kūrybiško sprendimo įgūdžius, skatina keistis patirtimi. Seminarai vyksta 1-2 kartus per mėnesį, taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus).

 

Atestacijos sąlygos.

 • Atlikti du rašomuosius darbus, įvertintus patenkinamai.
 • Kurso egzaminas raštu.

 

VALDYTI – REIŠKIA GAUTI DAUGIAUSIA GALIMYBIŲ IŠ TURIMŲ IŠTEKLIŲ.

 

Nauda:

 1. Praplėstas finansų valdymo turinio suvokimas.
 2. Sužinoma kriterijų apimtis finansiniams sprendimams priimti ir įvertinti.
 3. Formuojama kritinės analizės pagrindai finansinės veiklos srityse.
 4. Sustiprinamas pakantumas neapibrėžtumui ir prieštaravimams.
 5. Skatinamas profesionalus tobulėjimas.

 

Registracijos sąlygos:

 • Amžius – ne jaunesni nei 18 metų.
 • Vidurinis arba aukštasis išsilavinimas.
 • Reikalinga užpildyti registracijos anketą, pasirašyti sutartį, pateikti mokėjimo dokumento kopiją.