Valstybės valdymas

KONFERENCIJOS

„Į VERTĘ ORIENTUOTAS VALSTYBĖS VALDYMAS:

POKYČIAI BŪTINI JAU DABAR“

REZOLIUCIJA

2017-09-22

Lietuvos Respublikos Seimas

Konferencijos dalyviai konstatuoja:

 1. Lietuvos socialinių ir ekonominių rodiklių (pajamų nelygybė, skurdas, darbo užmokesčio lygis ir kt.) atotrūkis nuo išsivysčiusių Europos Sąjungos šalių lemia skaudžias pasekmes – agresyvius emigracijos mastus ir tautos nykimą.
 2. Pagrindinė priežastis – netinkamas Lietuvos Valstybės valdymas, kuris stokoja sisteminių ir tęstinių koordinuotų veiksmų ilgalaikės perspektyvos požiūriu. Todėl didesnė dalis Lietuvos piliečių jaučia gyvenimo kokybės blogėjimą.
 3. Valstybės valdymas turi būti orientuotas į kompleksinį problemos sprendimą, o ne vien tik į administravimo struktūrų ir procesų gerinimą. Esant gilioms problemoms Valstybėje, nepakanka taikyti vien tik nuolatinio gerinimo (LEAN) metodus, bet būtinos proveržio inovacijos, įtraukiančios visas svarbias suinteresuotąsias šalis – visuomenę, valdžią bei akademinę bendruomenę.
 4. Kompleksinių problemų sprendimui būtinas sisteminis požiūris analizuojant ir gerinant tarpusavyje susijusius socialinius, ekonominius, kultūrinius, ūkinius bei kitus procesus. Tai pasiekiama tik tinkamai, horizontaliai valdant institucijų veiklą visais valdžios lygiais – nacionaliniu, regioniniu bei bendruomenės. Trūksta sisteminio ir tęstinio, į vertę piliečiams orientuoto tarpusavio bendradarbiavimo tarp Seimo komitetų, tarpministerinių darbo grupių, savivaldos struktūrų, aukštųjų mokyklų bei kitų institucijų.
 5. Judėti pažangos kryptimi trukdo į siaurą institucijų naudą, bet ne į vertę piliečiams orientuota viešojo valdymo organizacijų kultūra. Lietuva deklaruodama savo kultūros sampratą vakarų linkme perėmė tik atskirus kultūros aspektus, menkai atsižvelgdama į Lietuvos tautinę savitą kultūrą ir jos raidą.
 6. Pastebimi esminiai atotrūkiai tarp strateginių dokumentų nuostatų ir administravimo aparatų nustatytų operatyvinių tikslų ir rodiklių, procedūrų. Mokslo ir studijų srityje ypač ryškūs pavyzdžiai: 1) mokslo ir studijų misija: padėti užtikrinti šalies visuomenės, kultūros ir ūkio klestėjimą, būti kiekvieno LR piliečio visaverčio gyvenimo atrama ir paskata, tačiau Valstybė nereikalauja į vertę orientuotų tikslų ir rodiklių (MSĮ 2016-06-29 Nr. XII-2534, 8 str., 5 p.) iš mokslo ir studijų institucijų, o skatina dalyvauti tarptautiniuose reitinguose (pvz., QS WUR), tačiau ar tai turėtų būti tikrieji tikslai siekiant naudos piliečiams? 2) mokslo darbuotojams būtina nustatyti reikalavimus, orientuotus į vertę valstybės piliečiams – ne straipsnių kiekis, o jų kokybė ir būtino tyrimo grąža valstybei turi būti reikalavimas (šiuo metu galioja LMT nutarimas 2011 m. gegužės 16 d. Nr. VII-71).

 

Kviečiame dirbti kartu, kuriant proveržio inovacijas, suderinant Valstybės valdymo sistemą, kompleksiškai sprendžiant ekonominius-socialinius šalies iššūkius jau dabar priimant būtinus proveržio sprendimus.

 

Rezoliucijai pritaria:

 1. dr. Dalius Serafinas, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidentas.
 2. Lidija Kraujalienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Strateginio planavimo, kokybės vadybos ir analizės centro direktorė.
 3. Gražina Mongirdienė, Nacionalinio verslo konsultantų tinklo akredituota konsultantė.
 4. Lina Juonytė-Leonovičienė, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Kokybės vadybos skyriaus vedėja.
 5. Aleksas Buturlis, UAB „AABAF“ vadovas.
 6. Alvyda Bielinienė, Krašto apsaugos ministerijos Veiklos procesų vadybos skyriaus Vyr. specialistė.
 7. Angelė Bajorienė, Prienų rajono savivaldybės tarybos  narė, ekonominės  plėtros, finansų  ir  investicijų komiteto  pirmininkė, socialinio  darbo  ekspertė.
 8. Gintautas Beržanskis, DHL Lietuva Logistikos skyriaus vadovas.
 9. Lauras Zaičenkovas, Kalėjimų departamento Projektų valdymo skyriaus vedėjas.
 10. Rimantas Čapas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas-patarėjas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais.
 11. Daina Rožnienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė.
 12. Vytautas Burokas, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos garbės narys.
 13. Aistė Kuckaitė, Safety and Compliance Monitoring Specialist.
 14. Donata Jovarauskienė, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Viešosios politikos ir administravimo instituto lektorė.
 15. Kęstutis Jasiūnas, CMC Vadybos konsultantas.
 16. Leonidas Sakalauskas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas.
 17. Gintautas Bartulis, Prienų savivaldybės Tarybos narys.
 18. Kęstutis Lukošius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.
 19. Raimondas Natka, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus pavaduotojas.
 20. Jolanta Berdikšlienė, Vilniaus universiteto administratorė/lektorė.
 21. Darius Krištonaitis, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistas.
 22. Vincas Būda, Gamtos tyrimų centro direktorius.
 23. Alina Goberytė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos vyr. specialistė.
 24. Rimantas Zajarskas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Kompetencijų vertinimo skyriaus vedėjas.
 25. Daiva Urmonienė, Aleksandro Stulginskio universiteto lektorė, doktorantė.
 26. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo institutas / Viešojo valdymo inovacijų laboratorija.
 27. Romualdas Plytnikas, verslo konsultantas.
 28. Elena Valionienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos IT laboratorijos vedėja.
 29. Danguolė Bilkienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vedėja.
 30. Rima Mickienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos L.e.p. direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.
 31. Angelika Genevičienė, vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė.
 32. Aldona Teresė Kučinskienė, Aplinkos apsaugos agentūros Teisės skyriaus vedėja.
 33. Asta Rakštelienė, Europos socialinio fondo agentūros Kokybės skyriaus vedėja.

 

Rezoliucijai pritarė – 33 organizacijų atstovai.

Rezoliucijai nepritarė – 2 organizacijų atstovai.

Susilaikė – 1 organizacijos atstovas.